Elektrifiering – för smarta system i samhället

Varför

Smart energi behöver smart produktutveckling med höga krav på funktionella komponenter

Övergången fossilt till eldrivet har skapat ett paradigmskifte inom fordonsindustrin. Detta skifte ställer nu nya krav för batteriteknik, energieffektivitet och viktreducering. Detta teknikskifte kräver att utvecklarna hittar nya lösningar, där 3D-printing kan vara med att snabbt ta fram olika alternativa lösningar.  

Även smart energi behöver smart produktutveckling med höga krav på funktionella komponenter. Industriella fixturer för battericeller är ett exempel på komplicerade konstruktioner som kräver precision. Battericellernas mycket speciella geometrier och dess transportrackor behöver seriellt produceras i material som inte är konduktiva. Med 3D-printning kan du på ett kostnads- och tidseffektivt sätt skapa utrustning för smart nät- och produktionsutrustning.  

Vi tar fram specifika kundlösningar för varje unikt kundbehov och kan hjälpa till oavsett om det gäller att ta fram en prototyp från grunden eller optimera en redan existerande prototyp. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi bistå med stöd och tillverkning genom hela processen, från prototyp till förserie eller tillverkning i större skala. 

webinar

Så kan 3D-Printing bidra till framtagning av nya smarta produkter

Blogg

Relaterade artiklar och kundberättelser

boka möte

Boka ett möte med en av våra experter

Hitta en tid som passar dig så hörs vi!