Våra erbjudanden

Du bestämmer vad, när och hur mycket

Du kan snabbt ta fram prototyper i över 30 olika plastmaterial (mjuka och hårda). Givetvis hjälper vi dig med både teknik- och materialval. Vi har fasta priser per påbörjad kubikcentimeter. Det gör det lätt för dig att budgetera.

Vi kan det här - Det garanterar vi

När vi startade Digital Mechanics 2005 var 3D-Printing i sin linda. Idag erbjuder vi 3D-produktion med en avancerad maskinpark och den kompetens du behöver för att effektivisera din produktion. Därför lämnar vi gärna en leveransgaranti.

Problem - Det finns inget vi älskar mer

Att jobba med den allra senaste tekniken har sin tjusning. Men det vi brinner för är problemlösning. Att hjälpa dig med en CAD-ritning. Eller att klura på en prototyp. Att ge tips och råd om hur du kan effektivisera din egen tillverkning. Och att hjälpa dig se de otroliga möjligheter som finns med smart digital produktion. Vissa kallar det för innovationsförmåga. För oss är det passion.

Våra Erbjudanden

Metoder och tekniker

Plast & Metall

Som metod finns nästan inga begränsningar av vad som är möjligt, det är det som är så fiffigt.

Silikonverktyg & PUR-gjutning

För att skapa ett Silikonverktyg maskinbearbetar vi först fram en Master. Denna Master gjuts sedan av i silikon och avgjutningen blir verktyget.

Maskinbearbetning

Maskinbearbetning används på detaljer som har höga krav och snäva toleranser.

Formsprutning

Vi kan ta fram detaljer i alla olika slags polymerer (plaster). Vi kan även ta fram verktyg för 2K-detaljer.

Metallgjutning

Det finns flera olika gjutmetoder att tillgå beroende på hur detaljen ska användas och utvärderas.

Konsultation

Det kan vara en snabb och enkel fråga eller som en del av ett större projekt. Vi hjälper dig genom alla stadier.

Områden för 3D-Printing

MedTech

Inom medicinteknik är det höga krav på funktionella lösningar i specifika material. Att ta fram nya bättre lösningar inom sjukvården kan vara både kostsamt och tidskrävande. Med hjälp av 3D-printing kan man snabbt ta fram nya lösningar för både maskintekniska lösningar och patientanpassade delar som effektiviserar vården och kortar ner patienttiden.

Med våra olika tekniker inom 3D-printing kan vi ta fram avancerade prototyper med rundade vinklar, patientanpassade produkter och skriva ut i biokompatibla material.

Reservdelar

Produktionsstopp skapar kostsamma stillestånd med en backlogg som kan vara nästintill omöjlig att ta ikapp. När dessutom reservdelarna som behövs för att få igång maskinen igen inte tillverkas längre, blir det en jobbig situation. Man ställs inför valet att ta in en reparatör, skicka iväg maskinen på reparation eller köpa en helt ny maskin. Att köpa en helt ny maskin enbart på grund av att reservdelen inte går att få tag på är både enormt kostsamt och onödigt.

En snabb och kostnadseffektiv lösning på problemet kan vara att istället 3D-printa reservdelarna som behövs.

Elektrifiering

Skiftet från fossilt till eldrivet sätter nya krav på lättare material utan att kompromissa på hållfastheten. Detta teknikskifte kräver att utvecklarna hittar nya lösningar, vilket kan innebära allt från nya leverantörer och nya kanaler för nya material och metoder.

Även smart energi behöver smart produktutveckling med höga krav på funktionella komponenter. Industriella fixturer för battericeller är ett exempel på komplicerade konstruktioner som kräver precision. Battericellernas mycket speciella geometrier och dess transportrackor behöver seriellt produceras i material som inte är konduktiva. Detta är möjligt med hjälp av 3D-printning.

Enkelt och tryggt med
en one-stop-shop

Du har kommit rätt om du letar efter produktion 24/7 och har ett behov av att snabbt få fram detaljer i plast eller metall. Med de senaste materialen och teknikerna inom 3D-Printing kan vi erbjuda snabbast möjliga sätt att få fram detaljer.

Om du inte riktigt vet hur detaljen skall se ut eller konstrueras kan vi hjälpa till med vår erfarenhet av konstruktion med hänsyn bland annat till vilka volymer du har behov av.

Är inte 3D-Printing det självklara alternativet så erbjuder vi en mängd andra tillverkningsmetoder som löser ditt behov. Vi omvandlar dina problem till möjligheter!

Kvalitet och miljö

Vårt miljöarbete

Vi är måna om miljön och har därför genomfört ett omfattande miljöarbete utifrån ISO 14000 som omfattar hela företaget. Utifrån ett miljöperspektiv har vi skapat rutiner och handlingsplaner för hela vår produktion, från beställning av material till slutprodukt till kund. En del efterbearbetning som borttagning av stödmaterial, lackering etc. innefattar kemikalier som kräver speciell hantering av vår personal. Vårt miljöarbete pågår kontinuerligt.

Vårt kvalitetsarbete

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Vi måste hela tiden arbeta för att bli bättre. Därför gör vi ett omfattande kvalitetsarbete utifrån ISO 9001 så att vi kan kontrollera att vi arbetar rätt.

En trygg partner

För att säkerställa pålitliga affärsrelationer strävar vi alltid efter att möta våra kunders förväntningar och ta ansvar för varje transaktion. Vi strävar efter att vara den pålitliga partnern som löser problem, håller dig uppdaterad med de senaste branschnyheterna och delar vår kunskap med dig.

För att lyckas med detta ser vi till att ständigt förbättra vår utrustning, utbilda vår personal och effektivisera våra flöden. Och genom att samarbeta med rätt leverantörer och ha spårbarhet säkerställer vi att varje överenskommelse följs noggrant.

Hur gör vi för att skapa trygghet?

  1. Innesäljteamet: Vårt dedikerade innesäljteam tar hand om alla löpande förfrågningar och beställningar samt säkerställer tillgången på nödvändiga resurser. 

  2. Systemhantering av filer: Genom våra system tas inkommande filer om hand, sparas mot kund, genomgår revision, konverteras och kvalitetskontrolleras. Om filerna inte uppfyller våra kvalitetskrav kontaktar vi dig omedelbart för att undvika eventuella problem. 

  3. Säker hantering av filer: Dina filer behandlas och förvaras med samma säkerhet som hos en bank för att säkerställa konfidentialitet och integritet. 

  4. Spårbar leverans: Vi spårar noggrant våra leveranser och skickar ett kolli-ID via e-post så att du kan följa paketets leveransstatus och säkerställa att det anländer i rätt tid. 

  5. Kundåterkoppling: Om något avviker från planen tar en ansvarig säljare eller innesälj omedelbar kontakt med dig och informerar om eventuella lösningar. 

  6. Systemloggar: Våra system loggar information om dina senaste inköp, vilken teknik som användes, tillverkningsprocessen och den ansvariga personalen för att säkerställa fullständig spårbarhet och öppenhet. 

  7. Projektansvarig: Vid större projekt utses alltid en projektansvarig person som ansvarar för regelbundna avstämningar och säkerställer att vi har samma mål och leveransplan. 

3D-Production with Brains - Vad är det?

Hur vi arbetar

3D-Production with Brains är ett uttryck som vi använder för att enkelt förklara hur vi arbetar. Det innebär att vi inte bara tar in en fil och sedan skriver ut den utan vi kontrollerar att den är printbar, vilket material som passar bäst samt tar hänsyn till andra parametrar som påverkar detaljen för att utskriften ska bli så bra som möjligt och uppfylla våra kunders krav. Vi använder hjärnan helt enkelt!

Varför vi är unika

Den största skillnaden mellan oss och andra leverantörer av 3D-produktion är inte antalet skrivare, eller hur många olika material vi kan printa med. Den största skillnaden är människorna som arbetar här. Vi är engagerade, nyfikna, intresserade – och har bestämt oss för att du ska kunna få precis det du vill ha. Snabbt, enkelt, tryggt och prisvärt.

Vårt mål

Vårt mål är att våra kunder ska bli effektivare i sin egen produktion. Vi strävar alltid efter långsiktiga kundrelationer för bästa möjliga kvalitet och leveransprecision. Vi har en global leveranskapacitet och ambitionen är att bli en världsomspännande leverantör av smart digital produktion.

Såhär funkar det

Kom igång med industriell
3D-Printing i 4 enkla steg

1.

Skicka dina filer och/eller hör av dig till oss med din beställning.

2.

Vi kontrollerar alltid att din fil är printbar, vilket material som passar bäst samt tar hänsyn till andra parametrar.

3.

Du får snabbast möjliga återkoppling från vårt Innesäljteam. Vill du ha mer teknisk rådgivning ser vi till att en expert hör av sig till dig.

4.

Tillverkningen kan starta!