3D-printing för snabba och kostnadseffektiva medicintekniska lösningar

Varför

Varför 3D-printing är väsentligt inom MedTech

Inom medicinteknik är det höga krav på funktionella lösningar i specifika material. Att ta fram nya bättre lösningar inom sjukvården kan vara både kostsamt och tidskrävande. Med våra olika tekniker inom 3D-printing kan vi ta fram avancerade prototyper med rundade vinklar, patientanpassade produkter och skriva ut i biokompatibla material. 

Våra olika 3D-skrivare möjliggör för både framtagning av patientspecifika lösningar för patientnära användning, och medicintekniska delar till medicinsk utrustning. Vi kan skriva ut i material som är biokompatibla och godkända för direkt hudkontakt utan att behöva någon extra behandling. Exempel på produkter som är lämpliga för detta är ledproteser, kranialimplantat och tandregleringar.  

Inom medicinteknisk utrustning kan vi tillverka 3D-printade komponenter för i princip all medicinsk utrustning. Exempel på det är labbutrustning, röntgenutrustning och respiratorer. Dessa typer av produkter ställer höga krav på material som är icke konduktiva, står emot vätskor och klarar gastryck. 

Tack vare 3D-printing blir framtagningen av dessa lösningar enklare, mer kostnadseffektiv och minskar behovet av stora mängder material. Vår erfarna utvecklingsavdelning stöttar kunden genom hela processen, från utveckling och design till optimering och tillverkning. Tillsammans skapar vi skräddarsydda lösningar i lätta och funktionella material, vilket resulterar i lättare komponenter och kortare ledtider än med traditionella tillverkningsmetoder. 

Blogg

Relaterade artiklar och kundberättelser

Kundberättelser

Real Heart

Läkaren Azad Najar och hans enastående uppfinning, TAH (Total Artificial Heart), ett helt mekaniskt hjärta, är ett av Digital Mechanics största uppdrag. Vi började samarbeta

Läs mer »
boka möte

Boka ett möte med en av våra experter

Hitta en tid som passar dig så hörs vi!