Miljö & Kvalitet

Kvalitet- och miljötänk​

Bakgrund

Vår miljö är viktig och som en leverantör av plast- och metallprototyper samt gjutgods ser vi det som en självklarhet att kartlägga, lägga upp rutiner och skapa handlingsplaner för att se hur vi kan gör minsta möjliga påverkan på vår miljö.

Kartläggning

För att nå våra mål inom Miljö så kartlägger vi hela vår produktion, från leverans av material till färdig detalj som skickas till våra kunder. I denna kartläggning beskrivs vilken skyddsutrustning våra anställda ska ha, hur varje enskilt material ska hanteras och återvinnas, hur tomma materialkassetter ska tas om hand och hur restprodukter av farligt avfall och lösningsmedel hanteras och återvinns.

 

Leveranser

Vi skickar ca. 3000 paket per år och det ställer så klart stora krav på oss att packa varje kartong så effektivt som möjligt och skicka med det mest kostnadseffektiva alternativet. Vi strävar alltid efter att välja det miljövänligaste alternativet och miljökompenserar där vi kan.

Underhåll

Vi uppdaterar ständigt våra styrdokument om hanteringen av farligt avfall, plastrester mm. Vi arbetar också för att hitta alternativ till att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Att utbilda vår personal i om hur de ska hantera plaster, vätskor och farligt avfall sker kontinuerligt och alla nya produkter som vi tar in i produktion kartläggs och dokumenteras.

Kvalitet

Varje tillverkning går igenom två kontroller, Initial kontroll och Slutgiltig kontroll.  Vår första kontroll sker direkt efter tillverkning och då kontrolleras X, Y och Z, planhet och warp samt en generell kontroll på detaljen så att allt ser bra ut och inget skräp eller annat har fastnat på detaljen vid tillverkningen.

Vår slutgiltiga kontroll sker efter efterbehandling (infärgning, lackering eller specialprocesser) för att säkerställa igen att inget gått fel. Vi kontrollera igen X, Y Z så att utskriften är inom toleranserna för tillverkningsmetoden, utseende och specialprocesser.

Anpassad kvalitetssäkring och dokumentation

De flesta 3D-utskrifterna som vi gör är unika och kundspecifika. Det innebär ofta speciella krav från kunden och vi skräddarsyr den dokumentation och kontroll som kunden önskar.

Utöver våra ordinarie kontroller erbjuder vi även genomgång av ritningsunderlag med en av våra konstruktörer, mätning med hjälp av 3D-skanning (Partner), passformkontroller, FAI eller annat som kunden önskar.

 

Återvinning

För att hjälpa vår planet så ser vi gärna att du som kund återvinner dina produkter när du längre inte använder dem.
Läs här nedan hur du ska sortera och hur du återvinner:


Plastdetaljer

Återvinning för hårdplast
Detta gäller alla tillverkade plastdetaljer


Papper

Återvinning för wellpapp
Papper används som fyllnadsmaterial i kartongerna från oss för att skydda din beställning från skador vid leverans


Frigolit & Packpuffar

Återvinning för frigolit
Frigolit och packpuffar är fyllnadsmaterial i kartongerna från oss och används för att skydda din beställning från skador vid leverans


Kartong & Wellpapp

Återvinning för Wellpapp
Detta gäller alla våra kartonger som vi använder för att skicka din beställning


Bubbelplast

Återvinning för mjukplast
Bubbelplast är fyllnadsmaterial i kartongerna från oss och används för att skydda din beställning från skador vid leverans


Metalldetaljer

Återvinning för metall
Detta gäller alla tillverkade metalldetaljer

Miljö & Kvalitet

Framtid

Vi fortsätter att sträva mot att hitta bättre lösningar för vår miljö inom alla områden, såväl hantering av plaster, maskiner, leveranser och självklart arbetsmiljön för våra anställda. Om du som kund har en idé om hur vi kan bli ännu bättre på att ta hand om vår miljö, tveka inte att kontakta oss!

 


Ladda ner datablad i vårt kunskapscenter

boka möte

Nyfiken på vårat Miljöarbete? Vi berättar gärna!

Hitta en tid som passar dig så hörs vi!