Miljö & Kvalitet

Vår miljö är viktig och som en leverantör av plast- och metallprototyper samt gjutgods ser vi det som en självklarhet att kartlägga, lägga upp rutiner och skapa handlingsplaner för att se hur vi kan gör minsta möjliga påverkan på vår miljö.

Kartläggning

För att nå våra mål inom Miljö så kartlägger vi hela vår produktion, från leverans av material till färdig detalj som skickas till våra kunder. I denna kartläggning beskrivs vilken skyddsutrustning våra anställda ska ha, hur varje enskilt material ska hanteras och återvinnas, hur tomma materialkassetter ska tas om hand och hur restprodukter av farligt avfall och lösningsmedel hanteras och återvinns.

Leveranser

Vi skickar ca. 3000 paket per år och det ställer så klart stora krav på oss att packa varje kartong så effektivt som möjligt och skicka med det mest kostnadseffektiva alternativet. Vi strävar alltid efter att välja det miljövänligaste alternativet och miljökompenserar där vi kan.

Underhåll

Vi uppdaterar ständigt våra styrdokument om hanteringen av farligt avfall, plastrester mm. Vi arbetar också för att hitta alternativ till att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Att utbilda vår personal i om hur de ska hantera plaster, vätskor och farligt avfall sker kontinuerligt och alla nya produkter som vi tar in i produktion kartläggs och dokumenteras.

Återvinning

För att hjälpa vår planet så ser vi gärna att du som kund återvinner dina produkter när du längre inte använder dem.
Läs här nedan hur du ska sortera och hur du återvinner:

Plastdetaljer

Återvinning för hårdplast
Detta gäller alla tillverkade plastdetaljer

Papper

Återvinning för wellpapp
Papper används som fyllnadsmaterial i kartongerna från oss för att skydda din beställning från skador vid leverans

Frigolit & Packpuffar

Återvinning för frigolit
Frigolit och packpuffar är fyllnadsmaterial i kartongerna från oss och används för att skydda din beställning från skador vid leverans

Kartong & Wellpapp

Återvinning för Wellpapp
Detta gäller alla våra kartonger som vi använder för att skicka din beställning

Bubbelplast

Återvinning för mjukplast
Bubbelplast är fyllnadsmaterial i kartongerna från oss och används för att skydda din beställning från skador vid leverans

Metalldetaljer

Återvinning för metall
Detta gäller alla tillverkade metalldetaljer

Framtid

Vi fortsätter att sträva mot att hitta bättre lösningar för vår miljö inom alla områden, såväl hantering av plaster, maskiner, leveranser och självklart arbetsmiljön för våra anställda. Om du som kund har en idé om hur vi kan bli ännu bättre på att ta hand om vår miljö, tveka inte att kontakta oss!

Nyfiken på vårat Miljöarbete? Vi berättar gärna!

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!