Webinar: Så kan 3D-printing bidra till framtagning av nya smarta produkter

Samhällets konstanta utveckling kräver ständiga uppdateringar av produkter och maskiner.   En stor del av utvecklingen idag är övergången från fossila bränslen och massproduktion, till elektrifierade lösningar och mass-personalisering.   Det sker en elektrifiering av samhället, vilket sätter nya krav på komponenterna i dagens moderna produkter och maskiner. Exempelvis behöver vikten i elektriska fordon hållas nere utan…