För att kunna använda denna sida fullt ut måste du godkänna att vi använder cookies. Du kan läsa mer om våra cookies i följande länk: Om cookies

Jag godkänner

Miljö & Kvalitet

Som en leverantör av plast- och metallprototyper samt gjutgods ser
vi det som en självklarhet att kartlägga, lägga upp rutiner och skapa handlingsplaner för att
se hur vi kan gör minsta möjliga påverkan på vår miljö.

Kartläggning

För att nå våra mål inom Miljö så kartlägger vi hela vår produktion, från leverans av material
till färdig detalj som skickas till våra kunder. I denna kartläggning beskrivs vilken skyddsutrustning våra anställda
ska ha, hur varje enskilt material ska hanteras och återvinnas, hur tomma materialkassetter ska tas om hand och hur
restprodukter av farligt avfall och lösningsmedel hanteras och återvinns.

Leveranser

Vi skickar ca. 3000 paket per år och det ställer så klart stora krav på oss att packa varje kartong så effektivt som möjligt
och skicka med det mest kostnadseffektiva alternativet. Vi strävar alltid efter att välja det miljövänligaste alternativet
och miljökompenserar där vi kan.

Underhåll

Vi uppdaterar ständigt våra styrdokument om hanteringen av farligt avfall, plastrester mm. Vi arbetar också för att hitta
alternativ till att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Att utbilda vår personal i om hur de ska hantera plaster,
vätskor och farligt avfall sker kontinuerligt och alla nya produkter som vi tar in i produktion kartläggs och dokumenteras.

Återvinning

Som kund ser vi gärna att du återvinner dina produkter när du längre inte använder dem.

Plastdetaljer

Återvinning för hårdplast

Metalldetaljer

Återvinning för resp. metall

Frigolit & Packpuffar

Återvinning för frigolit

Kartong

Återvinning för Wellpapp

Bubbelplast

Återvinning för mjukplast

Framtid

Vi fortsätter att sträva mot att hitta bättre lösningar för vår miljö inom alla områden, såväl hantering av plaster, maskiner,
leveranser och självklart arbetsmiljön för våra anställda. Om du som kund har en idé om hur vi kan bli ännu bättre på att
ta hand om vår miljö, tveka inte att kontakta oss!