Smart energi behöver smart produktutveckling med höga krav på funktionella komponenter.

Industriella fixturer för battericeller är ett exempel på komplicerade konstruktioner som kräver precision. Battericellernas mycket speciella geometrier och dess transportrackor behöver seriellt produceras i material som inte är konduktiva. Detta är möjligt med hjälp av 3D-printning.

Med 3D-printning kan du på ett kostnads- och tidseffektivt sätt skapa utrustning för smart nät- och produktionsutrustning. Vi tar fram specifika kundlösningar för varje unikt kundbehov och kan hjälpa till oavsett om det gäller att ta fram en prototyp från grunden eller optimera en redan existerande prototyp. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi bistå med stöd och tillverkning genom hela processen, från prototyp till förserie eller tillverkning i större skala.

Inspelat Webinar

Så kan 3D-printing bidra till framtagning av nya smarta produkter

I webinaret går vi igenom:

  • Fördelarna med 3D-printing i elektrifierade lösningar
  • Hur 3D-Printing bidrar till mass-personalisering
  • Möjligheterna att printa i olika material
  • Hur arbetsprocessen kan gå till
  • Expertishjälp

Med Martin Nordqvist,
Försäljningschef på Digital Mechanics

Teknikskifte och förändrade krav från marknaden – Därför behövs 3D-printing

Både fordon på land och vatten övergår allt mer till att använda eldrift än fossila bränslen. Marknaden är eldrivna fordon ökar i rask takt och det gäller för tillverkarna att kontinuerligt utveckla fordonen för ännu bättre effektivitet. Och utvecklarna står inför många tuffa utmaningar gällande krav på vikt, material, konstruktion, masspersonalisering och testning samtidigt som de jobbar under hård tidspress. Dessa nya utmaningar, kräver nya typer av lösningar.

3D-Printing – Tänk på det här innan du köper en 3D-printer

3D-printing används idag flitigt inom produktionsutveckling på grund av de fördelar som kommer med att kunna skriva ut sina egna bitar. Man kan direktproducera detaljer som maskindelar, komponenter, prototyper och olika konsumentprodukter. Tekniken utvecklas ständigt, och allt fler företag och industrier använder sig av 3D-printing för att effektivisera sin produktion.

Relaterade artiklar

porträtt_martin

Boka ett möte med en av våra experter!

Hitta en tid som passar dig så hörs vi!