3D-Printning för chefer och beslutsfattare

Utbildningen Industriell 3D-Printning för chefer och beslutsfattare vänder sig till dig som har P&L och/eller budgetansvar.

I kursen går vi igenom hur de klassiska ledningsfrågorna att skapa tillväxt, lönsamhet och styrning kan adresseras med hjälp av 3D Printning.

Med hjälp av 3D-printning kan produkter idag serietillverkas på ett mycket resurseffektivt sätt och effektivt bidra till uppfyllande av exempelvis företagets miljömål. Det är också ett verktyg som kan sänka produktionskostnader, minska onödig kapitalbindning samt exponeringen från störningar i logistikkedjan.

I denna grundkurs får du en insikt i hur modern Industriell 3D-printning fungerar och hur du ska räkna ut produktionskostnader för er satsning. En mängd verksamheter har redan upptäckt styrkan, konkurrenskraften och produktionseffektiviteten som 3D-printning innebär. Missa inte hur satsningen skulle kunna utveckla erat företag.

 

”3D-printning är en lösning som gör att du kan spara på kostnader, minimera lager, minska monte- ringstider och snabbt få ut kundanpassade produkter på marknaden. Det gör er mer flexibla.”                                         

                                                                                      – Fredrik Finnberg, VD på Digital Mechanics

 

3D-printning kan idag utföras i både stor och liten skala, i en mängd olika material och tekniker samt i de flesta förkommande metallerna. Denna kurs riktar sig främst till dig som arbetar i en beslutsfattande roll på ledningsnivå ex. VD, Ekonomichef, Inköpschef och vill lära dig mer om hur 3D-printning kan effektivisera er verksamhet.

 

Du kommer lära dig:

  • Hur olika tekniker fungerar inom plast & metall, för- och nackdelar
  • Om de ekonomiska fördelarna med olika tekniker
  • Hur du kan synliggöra och jämföra kostnader mellan 3D-printning och traditionell tillverkning
  • Hur 3D-printning katalytiskt kan bidra till produktutveckling
  • Hur era leveranstider kan förbättras av 3D-printning

Kursinfo

Kurslängd:
1/2 dag, 8.30-13.00

Kursdatum 2022:

2022-04-07

2022-05-10

2022-06-14

Plats:
Tallmätargatan 1C, 72134 Västerås

Max antal deltagare:
12 st.

Min antal deltagare för att kursen ska hållas:
6 st.

Övrig info:

  • Kursdokumentation ingår (eng)
  • Kaffe och smörgås ingår

3 500 kr/deltagare (exkl. moms)

Anmälan till utbildning för Chefer och beslutsfattare