Webinar: Så kan 3D-printing inom sjukvården rädda fler liv

Optimerade maskintekniska lösningar och kortare patient-tid  .. är några av fördelarna med att använda 3D-printing inom MedTech. Tack vare dagens teknik och många års erfarenhet kan vi effektivisera förlegade processer och lösningar, och på så sätt rädda fler liv.   Genom att 3D-printa komplexa och individanpassade detaljer i material godkänt för direktkontakt sparas mycket tid. Den…

3D-printing inom kirurgi – Fördelarna för sjukvården

3D-printing används idag brett inom sjukvården, tandvården och kirurgin. Möjligheterna att skriva ut i biokompatibla material som är godkända för direkt hudkontakt har gjort tekniken ovärderlig inom MedTech. Dels för att de gör kirurgiska ingrepp mer effektiva, men också för att det minskar patienttiden och ger på så vis möjlighet att hjälpa många fler.  3D-printning…

Tänk på det här innan du köper en 3D-printer

3D-printing används idag flitigt inom produktionsutveckling på grund av de fördelar som kommer med att kunna skriva ut sina egna bitar. Man kan direktproducera detaljer som maskindelar, komponenter, prototyper och olika konsumentprodukter. Tekniken utvecklas ständigt, och allt fler företag och industrier använder sig av 3D-printing för att effektivisera sin produktion. Men hur enkelt det än…

Brist på reservdelar medför kostsamma stillestånd i produktionen

Företag söker allt oftare efter reservdelar som inte längre finns att tillgå eftersom maskinen de sitter i inte längre supporteras. Att försöka få tag i dessa reservdelar är både svårt och tidskrävande, och kan ha stora ekonomiska konsekvenser till följd av stilleståndi produktionen.     Alla som befunnit sig i en situation där produktionen stannar för att…

Partnerskap med HP optimerar kvalitén för 3D-Printning

Enbart banbrytande digital teknik räcker inte, för att ständigt förbättra tekniken behövs samarbete. Genom HP:s partnerprogram “HP Digital Manufacturing Network” kan medlemmar samarbeta för att effektivt hjälpa till att lösa olika utmaningar som uppstår. Digital Mechanics är nu en stolt medlem i det prestigefyllda partnerskapet med HP.     2021 skapade HP partnerprogrammet HP Digital…

Digital Mechanics investerar i P 770 printer från tyska EOS

  Digital Mechanics har alltsedan starten 2005 byggt upp en av Nordens starkaste förmågor inom industriell 3D Printing och är idag en av marknadsledarna på den Nordiska marknaden. Investeringar har löpande gjorts alltsedan starten 2005 i den senaste 3D printteknologin och i den egna Utvecklings- och Konstruktionsavdelningen vars främsta uppgift är att hjälpa kunderna på…