Varför 3D-printing är väsentligt inom MedTech

Inom medicinteknik är det höga krav på funktionella lösningar i specifika material. Att ta fram nya bättre lösningar inom sjukvården kan vara både kostsamt och tidskrävande. Med våra olika tekniker inom 3D-printing kan vi ta fram avancerade prototyper med rundade vinklar, patientanpassade produkter och skriva ut i biokompatibla material.  

Våra olika 3D-skrivare möjliggör för både framtagning av patientspecifika lösningar för patientnära användning, och medicintekniska delar till medicinsk utrustning. Vi kan skriva ut i material som är biokompatibla och godkända för direkt hudkontakt utan att behöva någon extra behandling. Exempel på produkter som är lämpliga för detta är ledproteser, kranialimplantat och tandregleringar.  

Inom medicinteknisk utrustning kan vi tillverka 3D-printade komponenter för i princip all medicinsk utrustning. Exempel på det är labbutrustning, röntgenutrustning och respiratorer. Dessa typer av produkter ställer höga krav på material som är icke konduktiva, står emot vätskor och klarar gastryck.   

Tack vare 3D-printning behöver framtagning av dessa lösningar inte vara en komplicerad, kostsam och materialkrävande process.  

Med lång erfarenhet inom branschen kan vår egen utvecklingsavdelning hjälpa kunden hela vägen från utveckling och design till optimering och tillverkning. Med våra tekniker och material kan vi tillverka komponenter som tidigare varit omöjliga att framställa. 

Tillsammans med kunden tar vi fram skräddarsydda lösningar i lätta och funktionella material. Detta leder till att det blir viktmässigt lättare komponenter och kortare ledtider än vad de traditionella tillvägagångssätten erbjuder. 

Webinar

Så kan 3D-printing inom sjukvården rädda fler liv

Datum: 22 november
Tid: 08.00-08.30

I webinaret går vi igenom:

  • Hur 3D-printing minskar öppet sår-tiden
  • Exempel på patientnära lösningar inom kirurgi
  • Hur 3D-printing används för att optimera maskintekniska delar, exempelvis respiratorer
  • Vikten av snabbhet i framställningen
  • Lär dig mer om hur du med enkla medel kan rädda fler liv.

Med Fredrik Finnberg,
VD Digital Mechanics

3D-printing inom kirurgi – Fördelarna för sjukvården

3D-printing används idag brett inom sjukvården, tandvården och kirurgin. Möjligheterna att skriva ut i biokompatibla material som är godkända för direkt hudkontakt har gjort tekniken ovärderlig inom MedTech. Dels för att de gör kirurgiska ingrepp mer effektiva, men också för att det minskar patienttiden och ger på så vis möjlighet att hjälpa många fler. 

3D-Printing – Tänk på det här innan du köper en 3D-printer

3D-printing används idag flitigt inom produktionsutveckling på grund av de fördelar som kommer med att kunna skriva ut sina egna bitar. Man kan direktproducera detaljer som maskindelar, komponenter, prototyper och olika konsumentprodukter. Tekniken utvecklas ständigt, och allt fler företag och industrier använder sig av 3D-printing för att effektivisera sin produktion.

Relaterade artiklar

Kundberättelse: Vitacon

Vi hjälper Vitacon att hjälpa urinblåsepatienter Att inte kunna tömma blåsan är ett vanligt problem i vården. Med hjälp av…

Läs mer

Kundberättelse: Real Heart

Kundberättelse: Real Heart Läkaren Azad Najar och hans enastående uppfinning, TAH (Total Artificial Heart), ett helt mekaniskt hjärta, är ett…

Läs mer
porträtt_martin

Boka ett möte med en av våra experter!

Hitta en tid som passar dig så hörs vi!