Nyheter

När en ny funktion eller del ska tas fram i ett utvecklingsprojekt, är det vanligt att koppla in externa byråar för experthjälp. Men något som kan vara lätt att missa är att säkra det intellektuella ägarskapet till CAD-filerna. Då kan man tillslut behöva begära lov eller köpa loss filen för att kunna använda den.

Dyrt och tidskrävande att få tillgång till rättigheterna

När en ny del eller funktion ska tas fram, lägger man som företag ofta ut framtagningen av design och funktion till en extern aktör. Men om man inte har upprättat ett tydligt projektavtal eller kontrakt som reglerar äganderätten, finns det en risk att den externa aktören i äger rättigheterna till den utvecklade lösningen, och kan potentiellt ta patent eller upphovsrätt på den. 

Det betyder även att delen eller produkten inte kan användas och nyttjas eftersom den ägs av den externa aktören. Och för att kunna använda den, kommer du behöva köpas loss rättigheterna till den. I många fall har utvecklingen fått stanna upp på grund av de problem som uppstår när väsentliga delar av ritningen tillfaller den externa aktören. Och det blir en dyr och tidskrävande process för att få tillgång till lösningen. 

Därför är det otroligt viktigt att vara noggrann med vilka delar man behöver ha ägandeskap över, och säkra ägarskapet för de CAD-filerna i ett projektavtal innan samarbetet inleds.  

Hur Digital Mechanics jobbar med utvecklingsprojekt

Digital Mechanics jobbar tillsammans med sina kunder och deras designer för att lösningen alltid ska bli den bästa. Digital Mechanics tar aldrig något ägarskap till ritningarna, utan de nya ritningarna och lösningen är en del av leveransen till kund. Som kund hos Digital Mechanics äger du alltså alltid dina egna ritningar. 

På så sätt blir Digital Mechanics en integrerad del av utvecklingsprojektet, istället för en separat byrå som tar fram en specifik del. Digital Mechanics har ett brett team och nätverk med erfarna konstruktörer som är med och bistår med expertis under hela projektet. Och om3D-printning inte är den mest optimala lösningen för kunden, kan DM ändå rekommendera och fixa det kunden vill ha tack vare sitt grymma kontaktnät.  

-När Digital Mechanics gör en del, säkrar vi att rättigheterna alltid tillfaller kunden, säger Martin.  

Har du ett utvecklingsprojekt på gång? Hör av dig med eventuella frågor och funderingar så hjälper vi dig!