Nyheter

När en idé till en ny produkt eller produktdel föds, vet man ofta hur den ska verka och vilket problem den ska lösa. Men, hur man sedan går från en idé till färdig produkt kan vara utmanande när man saknar interna kompetenser. I detta inlägg beskriver vi hur Digital Mechanics kan skapa skräddarsydda helhetslösningar för att förverkliga idéer och produktutveckling på ett kostnadseffektivt sätt.  

Att ta fram en ny produkt

Projekt ser olika ut men vanligtvis sker utvecklingsprocessen genom dessa 5 steg: 

Kravspecifikation: Ett team av ingenjörer och tekniska experter arbetar tillsammans för att definiera de specifika kraven och målen för den nya produkten. Detta kan inkludera egenskaper som tätningseffektivitet, temperaturtålighet, hållbarhet, kompatibilitet med olika kemikalier eller processer, kostnadsbegränsningar och tillverkningsmöjligheter. 

Konceptgenerering: Utifrån de definierade kraven och målen genereras olika koncept för den nya produkten. Detta kan inkludera olika materialval, designalternativ och tillverkningsmetoder. Koncepten utvärderas sedan baserat på deras förmåga att möta kraven och väljs ut för vidare utveckling. 

Design och prototyputveckling: Det valda konceptet omsätts till en detaljerad design. Ingenjörer använder CAD-verktyg för att skapa en virtuell modell av produkten och utföra analyser, såsom simuleringar av tätningsegenskaper och mekaniskt beteende. Därefter tillverkas prototyper för att testa dess prestanda i verkliga förhållanden. 

Utvärdering och förbättring: Prototyperna testas och utvärderas noggrant för att bedöma deras prestanda och förmåga att uppfylla de definierade kraven. Detta kan innefatta laboratorietester, fälttester eller simuleringar. Baserat på resultaten identifieras eventuella brister eller förbättringsområden, där designen sedan justeras och optimeras vid behov. 

Tillverkning och implementering: När den slutliga designen är fastställd och prototyperna har visat sig uppfylla kraven, går man vidare till tillverkningsskedet. Processen att tillverka produkten i större skala sätts igång, och kvalitetskontroller genomförs för att säkerställa att varje enhet uppfyller de specificerade kraven.  

När kompetensen och resurserna inte finns internt

När idén till produkten först kommer på tal, vet man ofta hur den ska verka och vilket problem den ska lösa. Men internt saknar man de ingående förmågorna för att kunna omvandla idén till en fysisk produkt. Samma sak gäller när man har en existerande produkt som behöver modifieras eller uppgraderas. Man vet vad man vill ha, men har inte kompetensen och utrustningen för att tillverka den på bästa sätt. 

Många företag som saknar specifika tekniska kompetenser och resurser för att utveckla produkten själv kan då välja att outsourca vissa steg i utvecklingsprocessen. Till exempel kan de anlita externa konsulter eller specialiserade företag för att hjälpa till med design och prototyputveckling.  

Man kan outsourca olika steg till olika aktörer, eller ta hjälp av ett företag som kan agera som en fullskalig utvecklingsavdelning. 

En helhetslösning – Digital Mechanics som utvecklingsavdelning

Oavsett om det är idé, en slarvig skiss på en servett, eller om du befinner dig längre fram i processen, kan Digital Mechanics bistå dig i utvecklingsprojektet. Digital Mechanics hjälper dig ta idén från servetten, in i CAD-verktyget och vidare hela vägen till konstruktion. Dessutom framställer Digital Mechanics alla digitala och analoga ritningsunderlag och produktionsfiler för det som ska produceras. Utvecklingen sker alltid i dialog tillsammans med kunden för att se till att resultatet uppfyller alla kundens behov. Sedan kan Digital Mechanics hjälpa med prototyper och förserie, till lågserieproduktion och fullserieproduktion, beroende på vad kunden vill ha.  

Digital Mechanics designar alltid produkten för att kunna framställas på det mest kostnadseffektiva sättet för kunden, även om det inte innebär 3D-printing.  

Digital Mechanics är experter på 3D-printing, och besitter även expertkunskap inom ingenjörskap och produktutveckling. Med ett brett nätverk kan Digital Mechanics dessutom (nästan) alltid hitta en optimal helhetslösning för kundens specifika behov och budget.