3D

Digital Mechanics är stolta över att alltid kunna erbjuda de senaste och bästa teknikerna inom 3D-printing. Nu kan vi äntligen berätta att vi även kan erbjuda VaporFuse Surfacing efterbehandling. VaporFuse Surfacing är en grön industriell teknik som ger förseglade och släta ytor med förbättrad lufttäthet, bakterieskydd och hållfasthet.  

När används VaporFuse?

VaporFuse ytbehandling ger släta delar utan att äventyra delens geometri eller mekaniska egenskaper. Ojämnheterna i ytan raderas från delar utan problem med siktlinjer och förseglar effektivt även komplexa geometrier med inre håligheter. 

Tekniken är lämplig för efterbehandling av delar som tillverkats med lasersintring (SLS), HP Multi Jet Fusion eller andra tekniker som FDM. Den är kompatibel med ett stort antal material, från hårt PA12 till TPU och andra mjuka material. 

Hur fungerar VaporFuse?

Ytbehandlingsprocessen bygger på kondensering av förångad lösningsmedelsånga (VaporFuse Eco Fluid) på ytan av detaljen. Det går till så att 3D-utskrifterna hängs upp i behandlingskammaren där de utsätts för en kontrollerad mängd lösningsmedelsånga. Sedan kondenseras ångan på delarna, interagerar med polymererna på ytan och får ytan att återflöda. 

Efter en stund värms maskinen upp igen, vilket gör att lösningsmedlet återigen förångas och extraheras från delarna och behandlingskammaren. Delarna torkas sedan noggrant i bearbetningskammaren, och lämnar kvar en nyutjämnad yta. 

Genom denna process omorganiseras ytmolekylerna för att jämna ut detaljen utan att påverka dimensionerna. Tekniken både förbättrar ytfinishen och gör detaljen mer tålig. 

 

Fördelar med VaporFuse

VaporFuse Surface använder sig av det miljövänliga lösningsmedlet VaporFuse Eco Fluid, som är CMR-fritt och godkänt för bearbetning av plast med livsmedelskontakt enligt förordning (EU) 10/2011. Lösningsmedlet cirkulerar kontinuerligt i ett slutet kretslopp i maskinen och återvinns automatiskt av systemet. Detta möjliggör en hållbar kontaktfri process utan kemikalieavfall. Vilket är bra både för naturen och arbetsmiljön. VaporFuse bidrar också till förbättrad lufttäthet, bakterieskydd och hållfasthet.  

  • Förseglade ytor: Råheten minskas med upp till över 80 %, både på insidan och utsidan. Det resulterar i ett bättre flöde av vatten och luft i varje del. 
  • Produktiv sprutmålning: VaporFuse ersätter grundningssteget och minskar tids- och materialbehovet till en tredjedel. 
  • Förbättrad lufttäthet: Delar med mycket tunn skikttjocklek blir lufttäta tack vare VaporFuse, vilket ger större frihet i utformningen och användning av mindre tillverkningsmaterial. 
  • Minskad friktion: Genom att använda VaporFuse-teknik kan man skapa släta delar med över 40 % mindre friktion, mindre nötning och ingen skavande effekt. 
  • Förbättrad stabilitet: Utskrivna delar med större flexibilitet och minskad försprödning. 
  • Bakteriehämning: VaporFuse-tekniken skyddar ytor från bakterietillväxt och gör dem lättare att rengöra och desinficera. De tvättbara ytorna är motståndskraftiga mot både kemiska och oljiga produkter vilket gör att man undviker rester efter rengöring. 

3 olika nivåer av släthet

VaporFuse tekniken erbjuder 3 nivåer av släthet och detaljbevarande. Olika material och geometrier blir avgörande i vilken nivå som kan uppnås. De tre nivåerna som finns att tillgå är:  

  • Lätt: Ger lätt utjämning och högsta nivån av detaljbevarande. 
  • Balanserad: Ger en balans mellan smidiga ytor och bevarande av detaljer. 
  • Stark: Den starkaste utjämningen. Nivån som ger mest förseglade ytor och lätt rundade kanter.

Vill du veta mer?

Ladda ner databladet om VaporFuse Surfacing här. 

porträtt_martin

Boka ett möte med en av våra experter!

Boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter för att se vilka möjligheter det finns att optimera er verksamhet med 3D-printing.