3D

Både fordon på land och vatten övergår allt mer till att använda eldrift än fossila bränslen. Marknaden är eldrivna fordon ökar i rask takt och det gäller för tillverkarna att kontinuerligt utveckla fordonen för ännu bättre effektivitet. Och utvecklarna står inför många tuffa utmaningar gällande krav på vikt, material, konstruktion, masspersonalisering och testning samtidigt som de jobbar under hård tidspress. Dessa nya utmaningar, kräver nya typer av lösningar.

Elektrifiering av samhället – problematiken hos tillverkarna

Trenden för elfordon går starkt uppåt, bara under 2021 ökade den globala försäljningen av elfordon med 80 procent, och under 2022 så ökade andelen laddbara fordon med 55 procent.

Konkurrensen på marknaden är hård, och utvecklarna står inför stor tidspress i att ta fram allt effektivare eldrivna fordon. Den största utmaningen, och främsta faktorn, för att effektivisera driften är reduceringen av vikt. Idag väger en elbil ca. 400 kg mer än motsvarande bensin- och dieselbilar samtidigt som de tar mindre i last och kostar mer.

Lättare material skulle betyda lägre energibehov, vilket skulle ge bättre räckvidd. Därför behöver fordonen byggas om för att kunna nå en lättare vikt. Det innebär nya krav på lättare material utan att kompromissa på hållfastheten.

Detta teknikskifte kräver att utvecklarna hittar nya lösningar, vilket kan innebära allt från nya leverantörer och nya kanaler för nya material och metoder.

3D-printing är ett verktyg som allt fler utvecklare nu använder för att snabbt ta fram olika prototyper i olika material. 3D-printing möjliggör snabb framtagning av nya och innovativa hållfaststrukturer i olika material. Genom att prova nya designer i andra material än de traditionella kan man ofta uppnå en lika hållfast struktur men i ett lättare material.

Med Digital Mechanics stora nätverk och expertiskompetens, kan vi hjälpa utvecklare genom att snabbt ta fram prototyper av nya strukturer i en mängd olika material.

Masspersonalisering med 3D-printing

En annan utmaning som utvecklare står inför är en effektiv lösning för att kunna möta kraven på masspersonalisering. Masspersonalisering anses vara nästa stora steg inom tillverkande industri. Det innebär att kunderna har möjlighet att anpassa en produkt utifrån sina specifika preferenser, exempelvis en växelspak och instrumentbrädan i bilen. Detta leder till att industrier övergår från massproduktion till masspersonalisering, vilket i sin tur kräver nya sätt att producera på.

Det behövs en lösning som kan göra nischprodukter i små serier. 3D-tekniken gör det möjligt att göra så väl små som stora serier av detaljer eftersom 3D-printing, till skillnad från formgjutning, inte är beroende av formar och kan anpassas direkt efter produktens behov. Man har alltså möjlighet att göra korrigeringar på konstruktionerna utan att det leder till ökade kostnader eller produktivitetsförluster.

Tack vare 3D-teknikens flexibla produktionsprocess, är 3D-tekniken det verktyg som kan hjälpa utvecklarna möta industriernas behov för masspersonalisering.

Lär dig mer och upptäck nya möjligheter

Anmäl dig till Digital Mechanics webinar för att lära dig mer om hur 3D-printing används som lösning för att elektrifiering och masspersonalisering inom olika industrier!

porträtt_martin

Boka ett möte med en av våra experter!

Boka en kostnadsfri konsultation med en av våra experter för att se vilka möjligheter det finns att optimera er verksamhet med 3D-printing.