3DWebinar

Inspelat webinar: Samhällets konstanta utveckling kräver ständiga uppdateringar av produkter och maskiner.  

En stor del av utvecklingen idag är övergången från fossila bränslen och massproduktion, till elektrifierade lösningar och mass-personalisering.  

Det sker en elektrifiering av samhället, vilket sätter nya krav på komponenterna i dagens moderna produkter och maskiner. Exempelvis behöver vikten i elektriska fordon hållas nere utan att kompromissa på hållfastheten. Med elektriska komponenter i en struktur är det även ibland viktigt att de material som används inte är elektriskt ledande. 

Marknaden utvecklas fort och konkurrensen är hård, därför behöver nya delar tas fram snabbt i racet mot nya optimala lösningar. Utvecklingsavdelningarna står inför nya utmaningar och tighta tidsplaner. Det är där 3D-Printing kommer in i bilden.   

I ett 30 minuter webinar kommer Martin Nordqvist, Försäljningschef på Digital Mechanics, gå igenom hur 3D-printing används för snabb framtagning av mindre serier och prototyper med höga krav på både material och specifika detaljer. 

I webinaret går vi igenom:  

  • Fördelarna med 3D-printing i elektrifierade lösningar
  • Hur 3D-Printing bidrar till mass-personalisering
  • Möjligheterna att printa i olika material
  • Hur arbetsprocessen under 3D-printing kan gå till  
  • Hur Digital Mechanics kan ge dig expertishjälp hela vägen 
porträtt_martin

Talare: Martin Nordqvist