Webinar: Så kan 3D-printing bidra till framtagning av nya smarta produkter

Samhällets konstanta utveckling kräver ständiga uppdateringar av produkter och maskiner.   En stor del av utvecklingen idag är övergången från fossila bränslen och massproduktion, till elektrifierade lösningar och mass-personalisering.   Det sker en elektrifiering av samhället, vilket sätter nya krav på komponenterna i dagens moderna produkter och maskiner. Exempelvis behöver vikten i elektriska fordon hållas nere utan…

Teknikskifte och förändrade krav från marknaden – Därför behövs 3D-printing

Både fordon på land och vatten övergår allt mer till att använda eldrift än fossila bränslen. Marknaden är eldrivna fordon ökar i rask takt och det gäller för tillverkarna att kontinuerligt utveckla fordonen för ännu bättre effektivitet. Och utvecklarna står inför många tuffa utmaningar gällande krav på vikt, material, konstruktion, masspersonalisering och testning samtidigt som…