3D

3D-printing används idag brett inom sjukvården, tandvården och kirurgin. Möjligheterna att skriva ut i biokompatibla material som är godkända för direkt hudkontakt har gjort tekniken ovärderlig inom MedTech. Dels för att de gör kirurgiska ingrepp mer effektiva, men också för att det minskar patienttiden och ger på så vis möjlighet att hjälpa många fler. 

3D-printning inom olika kirurgiska områden 

Inom kirurgi är det höga krav på material, snabbhet och exakta detaljer. Man jobbar med finmekanik och precision med tidspress och resultatet kan vara avgörande för hur patientens liv kommer se ut.   

3D-tekniken används därför flitigt inom sjukvården, ofta för att snabbt få fram prototyper och 3D-printade ortoser som används istället för gips. Men 3D-printing används också inom kirurgin där det erbjuder många fördelar, som exempelvis bättre kirurgisk förberedning, planering och minskning av kostnader. Med en detalj utskriven med 3D-tekniken så kan man t.ex. skriva ut en kopia av den skadade delen som då har exakta former och utifrån den sedan skapa komplexa detaljer i t.ex. titan som direkt kan opereras in permanent, eller tillfälliga material som kan vara en lösning för pågående eller föränderliga behandlingar.  

 

Käkkirurgi  

En söndrig käke har en lång och plågsam läkningsprocess. Tack vare 3D-printing kan man minska patienttiden avsevärt och snabbt se till att patienten får den hjälp hen behöver. Med en CT-scan som grund, skriver man ut en exakt kopia av käken som man sedan formar t.ex. titan efter. Först när alla förberedelser är klara och titanbiten är formad sövs patienten ner och en bit med näst intill perfekt passform kan opereras in. Tidigare behövde patienten sövas ner och öppnas upp innan titanbiten var fullt färdig. Titanbiten behövde provas ut och justeras ett flertal gången innan den kunde uppnå en den rätta passformen. Genom att använda 3D-printing minskas både öppetsår-tiden och tiden som patienten behöver vara nedsövd, vilket minskar risken för att komplikationer ska uppstå. 

Snabbhet är av högsta vikt när man jobbar med akuta skador. Det ger patienten bästa möjlighet till återhämtning men underlättar även läkarnas jobb. Digital Mechanics konstruktör Dennis Adlerstrand berättar att de kan få en CT-scan strax innan kl. 16.00, och ha ett färdigt print klart nästa morgon.  

 

Bröstimplantat för hjärtoperation

Ett annat exempel på hur 3D-printning kan användas inom kirurgin är genom bröstimplantat för hjärtopererade patienter. 

Implantatet är skräddarsytt efter patienten och syftar till att stabilisera bröstkorgen för att korta ner läkningstiden. Vid återkommande operationer öppnas implantatet utan att behöva såga upp bröstkorgen med tillkommande benläkning. 

 

Fördelarna med tekniken inom kirurgi 

  • Reducerade operationstider ger tid för bättre kirurgisk planering 
  • Kortare operationstider kräver mindre personalstyrka 
  • Patientanpassade delar som är skräddarsydda för att passa patientens unika behov och omständigheter vilket ger dem bättre vård. 
  • Minskade kostnader för förberedelser och planering av operationer 
  • Effektiviserade processer ger en bättre patientupplevelse 
  • Snabba och enkla modifikationer möjliggör mer exakta resultat 
  • Det frigör mer tid till att kunna hjälpa fler 

 

3D-printning av ett mekaniskt hjärta 

Digital Mechanics jobbar även tillsammans med RealHeart med framtagning av ett mekaniskt hjärta. Att bygga hjärtkammare, förmak och andra komplicerade former skulle ha varit svårt och väldigt dyrt med traditionella tillverkningsmetoder. 3D-printningen gör det möjligt att prova sig fram, ändra, finjustera och producera prototyperna.