3D

Företag söker allt oftare efter reservdelar som inte längre finns att tillgå eftersom
maskinen de sitter i inte längre supporteras. Att försöka få tag i dessa reservdelar är både svårt och tidskrävande, och kan ha stora ekonomiska konsekvenser
till följd av stilleståndi produktionen.  

 

Alla som befunnit sig i en situation där produktionen stannar för att en del i maskinen fallerat vet vilken stress som infinner sig och hur kostsamt det blir när det inte går att producera. När reservdelarna dessutom inte finns att få tag i riskerar också produktionen att bli stillastående under en längre tid. 

 

Reservdelar blir snabbt inaktuella när maskiner ständigt uppdateras och de gamla reservdelarna upphör att produceras. Det finns därför begränsat med passande reservdelar och de kan vara svåra att få tag på. Under pandemin accelererade problemet
ytterligare med stora logistik- och produktionsstörningar längs hela leveranskedjan.

3D-printade reservdelar är lösningen 

 En lösning till att undvika stillestånd i produktionen är att tillverka reservdelar genom 3D-printning.
Att ta fram reservdelar till maskiner där det saknas ritningsunderlag är en av Digital Mechanics styrkor. 

 

Digital Mechanics har vid flera tillfällen hjälpt företag att kraftigt reducera stillestånd genom att snabbt ta fram reservdelar som kan användas direkt. Ledtiden från kontakt till
levererad färdig del är i vissa fall bara 2-3 dygn och sällan längre än veckan.
Den 3D-printade reservdelen kan sedan hålla produktionen igång under tiden det tar att få fram
rätt originaldel. Om reservdelar överhuvudtaget inte finns att tillgå, kan även Digital Mechanics
designa en helt ny reservdel som ersätter den utslitna delen permanent.
Tack vare de flertal olika printrar inklusive metall kan Digital Mechanics göra reservdelar i nästan alla typer av material.
 

 

Bilderna visar ett vätskeblock i aluminium för en maskin där en ersättningsdel designats i

PA12 (Nylon) som också optimerats. 

 

Nyfiken på om Digital Mechanics kan hjälpa dig motverka produktionsstörningar?

Fyll i kontaktformuläret nedan för att bli kontaktad av en av Digital Mechanics rådgivare.