3D

Enbart banbrytande digital teknik räcker inte, för att ständigt förbättra tekniken behövs samarbete. Genom HP:s partnerprogram “HP Digital Manufacturing Network” kan medlemmar samarbeta för att effektivt hjälpa till att lösa olika utmaningar som uppstår. Digital Mechanics är nu en stolt medlem i det prestigefyllda partnerskapet med HP.  

 

2021 skapade HP partnerprogrammet HP Digital Manufacturing Network. Ett nätverk av noga utvalda företag som uppnår HP:s högt ställda krav på expertis vad gäller kvalitet, kostnad, kompetens och leverans av produkter skapade med HP Multi Jet Fusion-teknik. 

 

Medlemmarna i HP Digital Manufacturing Network har utvärderats och kvalificerats baserat på deras end-to-end utskriftskapacitet för produktion i stor skala, såväl som deras tillverkning- och kvalitetsprocesser. Digital Mechanics har kvalificerat sig och ingår numera i HP Digital Manufacturing Network. Detta medför att Digital Mechanics i större utsträckning kommer att kunna möta allt högre ställda krav från kunder och utifrån deras specifika behov fortsätta att leverera slutresultat av högsta kvalité. 

 

HP:s Multi Jet Fusion används flitigt hos Digital Mechanics. En av de stora fördelarna med HP:s printrar är att de kan skriva ut i material som är biokompatibla. Det innebär att när man plockar ut en detalj ur skrivaren så är den godkänd för hudkontakt direkt, utan att behöva någon extra behandling. Perfekt för företag inom Medtech som behöver material som klarar hudkontakt utan att ge upphov till allergier. Teknikens höga kapacitet möjliggör även serietillverkning i större skala med flera tusen detaljer.  

 

Partnerskapet mellan HP och dess medlemmar, inklusive Digital Mechanics, innebär ett gynnsamt och kontinuerligt informationsutbyte mellan leverantörer, tillverkare och producenter vilket leder till en mer behovsanpassad utveckling av HP:s 3D-skrivare, och 3D-printning över lag.  

 

Tillsammans med de främsta företagen inom branschen är nu Digital Mechanics med och formar framtiden inom 3D-printning.