3D

En av Digital Mechanics verkliga specialiteter är att hjälpa våra kunder direkt i deras projekt och i kraft av hela vår konsultativa förmåga – ofta under stark tidspress. 

När vår kund Alstom för en tid sedan presenterade utmaningar med en kundunik lösning för pendeltåg fick vi möjligheten att leverera direkt in i projektet. 

”Projektet hos oss på Alstom behövde med mycket kort varsel en leverantör av  3D-printing med stor teknisk förmåga samt kapacitet att  leverera en riktigt stor 3D-modell. På rekommendation kontaktade vi Digital Mechanics som har kapacitet att leverera stora 3D-printade modeller” , säger Daniel Andersson, Senior Buyer, Alstom. 

Säkerheten är som alltid i fokus och utvecklas ständigt för publika transportmedel. Alstom är en av de ledande globala leverantörerna inom området med en ständigt pågående utveckling av nya lösningar för mycket krävande kunder spridda över samtliga världsdelar. 

Alstom hade en utmaning i att få fram en fungerande enhet av en ny specialdesignad digital backspegel för live-test på pendeltåg. 

 Det var en relativt stor enhet och i likhet med många andra kundprojekt var detaljen ursprungligen designad för tillverkning med traditionella metoder, i praktiken bockad plåt. 

 ”Att få möjligheten att leverera till en marknadsledare som Alstom i ett verkligt kritiskt projekt är otroligt glädjande för oss på Digital Mechanics. Det är också ett bevis för att vår starka konsultativa förmåga kombinerat med djup och lång erfarenhet inom industriell 3D printing levererar stora värden till våra nyckelkunder” , säger Fredrik Finnberg, VD Digital Mechanics. 

Lösningen blev att Digital Mechanics fick i uppdrag att detaljintegrera enheten och därefter 3D printa hela backspegeln i ett stycke. Detta ställde krav på förmågan att optimera den befintliga konstruktionen samt att därefter kunna printa en riktigt stor detalj med höga krav på formriktighet. 

 Den konsultativa insatsen blev kort i kraft av vår förmåga och omgående efter att underlagen kom till Digital Mechanics sändes den färdigprintade backspegeln till Alstom. 

Kontakten med Digital Mechanics gav omedelbar respons och vi fick omgående löften om snabb leverans vilket infriades och överträffades. Digital Mechanics var väldigt kommunikativa genom hela förloppet och resultatet helt enligt våra högt ställda förväntningar”, avslutar Daniel Andersson, Senior Buyer Alstom. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment