3D

 

Digital Mechanics har alltsedan starten 2005 byggt upp en av Nordens starkaste förmågor inom industriell 3D Printing och är idag en av marknadsledarna på den Nordiska marknaden.

Investeringar har löpande gjorts alltsedan starten 2005 i den senaste 3D printteknologin och i den egna Utvecklings- och Konstruktionsavdelningen vars främsta uppgift är att hjälpa kunderna på djupet med deras utmaningar.

Företaget fortsätter nu sin utvecklings- och tillväxtresa och väljer Tyska EOS och deras klassledande P 770 printer som ett led i att öka den totala förmågan inom Polymer printing.

”- Vi har förmånen att arbeta med några av de mest krävande industrikunderna på marknaden alltsedan starten 2005. I arbetet med kunderna har vi på Digital Mechanics, genom våra fantastiska medarbetare och partners, idag en total leveransförmåga inom Industriell 3D Printing som få andra kan mäta sig med” säger Fredrik Finnberg, VD och grundare av företaget.

Företaget räknar en försvarlig andel av de börsnoterade ledande industriföretagen som sina kunder men även en lång rad SMB:s, nischade Tech-företag och Startups.

Fredrik Finnberg fortsätter: ”-Vi är inte störst sett till antalet installerade printrar MEN vi är oerhört starka och kompetenta i vår totala förmåga att bistå våra kunder genom hela produktcykeln från Design/Utveckling och hela vägen fram till serieproduktion med 3D Printing eller andra tillgängliga tillverkningstekniker.”

Industriell 3D Printing har mognat mycket snabbt de senaste åren och tar nu på allvar marknadsandelar från traditionella tillverkningsmetoder för serieproduktion av detaljer. Industriell 3D printing skapar stora fördelar för kunderna som bland annat kan: Minska kapitalbindningen i sällan använda verktyg, Substantiellt förkorta leveranstiderna, Optimera lagernivåer, Säkra leveransförmåga.

SLS tekniken som EOS 770 printern bygger på ger en rejäl kapacitetshöjning och en möjlighet att bredda produktionen till att omfatta riktigt stora detaljer, upp till meterlånga med mycket bra ytfinish. Materialbredden är stor och växer hela tiden vilket öppnar nya framtida möjligheter att producera alltmer komplexa detaljer.

“ – Att en etablerad och mycket respekterad AM-aktör som Digital Mechanics väljer EOS för kommande expansion bekräftar att vår SLS-teknik fortsätter att vara marknadens primära val för högkvalitativa produkter”  säger Mikael Sohlberg, Sales Manager – EOS Nordic.  ”- Vi ser även med tillförsikt fram mot att fördjupa vårt samarbete med Digital Mechanics” avslutar han.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment